Przedstawienie


Grupa Starszaków wybrała sie do Przedszkola nr 50 w Gdyni na przedstawieniw pt: ‚Królewna Śnieżka’.