Zajęcia

Rozwijające zajęcia dla Twojego Dziecka

Pragniemy, aby dzieci oprócz zajęć programowych, które realizuje każde przedszkole , miały okazję poszerzyć swoje horyzonty, doświadczać i poznawać świat poprzez muzykę, sztukę, teatr, taniec, sport i język obcy. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez pasjonatów, specjalistów, którzy poszerzają swoją wiedzę a swoją pasję przekazują dzieciom.

Zajęcia w ramach czesnego

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez pasjonatów, specjalistów, którzy poszerzają swoją wiedzę a swoją pasję przekazują dzieciom.

ZAJECIA ZAWARTE W CZESNYM:

 • Codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  - realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN oraz oparte o program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Zajęcia nastawione na zabawę i działanie mają na celu wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju tak aby przygotować go jak najlepiej do kolejnego etapu edukacji jakim jest szkoła.

Pracujemy na cyklach edukacyjnych „Przygoda z uśmiechem” oraz „Tropiciele”, które są dostosowane do możliwości i percepcji dzieci w wieku przedszkolnym. Działania dzieci mają formę zabawy, ponieważ to właśnie ona pomaga dziecku poznawać świat i uczyć się w sposób, który jest mu najbliższy – przez naśladowanie, doświadczanie, poszukiwanie rozwiązań metodą prób i błędów, konstruowanie. Nasze przedszkolaki, jak prawdziwi eksperymentatorzy i badacze w atmosferze dobrej zabawy, poznają świat i rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania.

Cykle edukacyjne „Przygoda z uśmiechem” i „Tropiciele” wspierają rozwój umiejętności komunikacyjnych, myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego, spostrzegawczość wzrokowo-słuchową. Rozbudzają ciekawość, aktywność i samodzielność, uczą wrażliwości na sztukę, zachęcają do twórczych zabaw muzycznych oraz podejmowania własnych prób ekspresji plastycznej. Wspierają wszechstronny rozwój zapewniając doskonałe przygotowanie do nauki czytania i pisania, możliwość rozwijania podstaw matematyki oraz wiedzy przyrodniczo-społecznej.

 • Język angielski – codzienne zajęcia prowadzone przez naszego lektora, który sprawia, że dzieci będą na angielskim, głośno i wyraźnie śpiewać, recytować, pokazywać i przede wszystkim świetnie się bawić. 
 • Język hiszpański - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzone przez lektora szkoły językowej.
 • Dziecięca matematyka - ciekawe zadania, zabawy i gry rozwijające kompetencje matematyczne przedszkolaków. Zajęcia oparte na rozbudzaniu ciekawości dziecka, prowokowaniu go do działania i samodzielnego zdobywania doświadczeń, kształtowania odporności emocjonalnej ale jednocześnie dostosowane do aktualnego poziomu rozwoju dziecka tak by umożliwić odnoszenie sukcesów w nauce matematyki w przyszłości - szkole.
 • Rytmika – Zajęcia umożliwiają dzieciom rozwój poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej poprzez śpiew piosenek oraz aktywną zabawę przy muzyce o różnym charakterze np. muzyka klasyczna, współczesna, utwory dziecięce. Dzieci rozwijają swoje umiejętności podczas ćwiczeń rytmiczno-tanecznych uwzględniających potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Zajęcia logopedyczne - w trakcie zajęć logopedycznych zwracamy uwagę na prawidłową wymowę, usprawniamy pracę języka, warg, policzków. Uczymy się prawidłowej wymowy poszczególnych głosek. Zajęcia pozwalają wyłapać ewentualne wady wymowy u dzieci. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych indywidualnych zajęć z logopedą w naszym przedszkolu.
 • Gimnastyka korekcyjna – prowadzona przez Sport&Fun umożliwia poprzez zabawę wykonywanie przez dzieci ćwiczeń mających na celu zapobieganie płaskostopiu, wadom postawy, a także wyrobienie wśród dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. Oddziałując na motorykę przedszkolaków stosujemy  ćwiczenia poprawiające zdolność zapamiętywania,  koncentracji i uwagi.
 • Taneczne podróże – zajęcia uwzględniają ogromną potrzebę zabawy i ruchu przedszkolaków.
 • Ciekawy ŚwiatEksperymenty Fizyko-Chemiczne to całoroczny cykl warsztatów naukowych rozbudzających ciekawość i zachęcających dzieci do działania i eksperymentowania. Woda, powietrze, ciśnienie, elektryczność - te i inne zjawiska przyrodnicze dzieci odkrywają aktywnie uczestnicząc w zajęciach.  http://www.iciekawyswiat.pl/
 • Bajkoterapia – pomaga dzieciom w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami, wspiera pozytywne myślenie, ukazuje prawidłowe wzorce postępowania. Codzienne czytanie sprawia, że dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i zdobywają wiedzę, która pozwala im zrozumieć świat, w którym żyją.
 • Sensoplastyka – Plastyczne zabawy rozwijają sprawność manualną i wyobraźnię. Podczas pracy różnymi technikami i z wykorzystaniem różnorodnych materiałów powstają prawdziwe dzieła, które prezentowane są w holu przedszkola, rozwijając poczucie dumy u naszych dzieci.
 • Teatr w przedszkolu – raz w miesiącu w przedszkolu odbywają się profesjonalne przedstawienia teatralne, co umożliwia dzieciom obcowanie ze sztuką, która rozwija dziecięcą wyobraźnię, pozwala doświadczać wyjątkowych przeżyć, których dostarczyć mogą jedynie prawdziwi aktorzy.
 • Koncerty muzyczne – odbywają się raz w miesiącu i pozwalają zamienić nasze przedszkole w dostojną filharmonię. Podczas koncertów dzieci poznają różne instrumenty, słuchają ciekawych interpretacji znanych utworów, ale przede wszystkim bawią się i poznają ciekawy świat i różne oblicza muzyki.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – wspomaga harmonijny rozwój dziecka niemal na każdej płaszczyźnie jego funkcjonowania. Zajęcia przybierają formę ćwiczeń ruchowych, podczas których dziecko rozwija świadomość własnego ciała i jego możliwości, koordynację ruchową, świadomość przestrzeni i działania w niej. Zajęcia rozwijają funkcjonowanie emocjonalne, społeczne oraz poznawcze. Metoda ta uczy współpracy z grupą, zdrowej rywalizacji,  zachowań opiekuńczych, kreatywnego myślenia oraz nawiązywania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem.

Zajęcia dodatkowe

 • Piłka nożna  - zajęcia prowadzone przez Sport&Fun, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci 4, 5 lat.
 • Indywidualna terapia logopedyczna – odbywa się podczas pobytu dziecka w naszym przedszkolu i pozwala wyeliminować nieprawidłowości w wymowie. Prawidłowe opanowanie języka ma wpływ zarówno na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, jest także konieczny do prawidłowego opanowania sztuki pisania i czytania.